Αντιμετώπιση Συμβάντων

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο από τα συστήματα σας έχει γίνει στόχος πετυχημένης ηλεκτρονικής επίθεσης αναλαμβάνουμε την άμεση αντιμετώπισή της.  Η Project Zero αναλαμβάνει:

  • Την εύρεση του σημείου εισόδου του επιτιθέμενου και να προτείνει τρόπους αποφυγής παρόμοιων συμβάντων.
  • Την αναγνώριση και ανάλυση πιθανών κακόβουλων προγραμμάτων ή λογισμικό διατήρησης πρόσβασης που έχει εγκαταστήσει ο επιτιθέμενος.
  • Την σύγκριση του συστήματος αρχείων με κάποιο παλιότερο αντίγραφο ασφάλειας ώστε να ανακτηθούν διαγραμμένα και τροποποιημένα αρχεία ή να διαγραφούν αρχεία που έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της επίθεσης.
  • Τον εντοπισμό πιθανών  διαρροών δεδομένων σε τρίτους.

Η ομάδα ανταπόκρισης συμβάντων της Project Zero  είναι διαθέσιμη καθημερινά σε 24ωρη βάση.