Έλεγχος Ασφάλειας Δικτύου

H εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών του. Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις του σήμερα είναι ικανές να προκαλέσουν ισχυρά πλήγματα όπως :

 Διαρροή δεδομένων
Αδυναμία παροχής υπηρεσιών
Διακοπή παραγωγικής διαδικασίας

H Project Zero με γνώση  των τελευταίων τεχνικών και εργαλείων, αναλαμβάνει τον έλεγχο ασφάλειας  της υποδομής σας είτε με την μορφή αξιολόγησης (security audit) είτε με  την μορφή ελέγχου παρείσδυσης (penetration testing) ή ακόμη  και με συνδυασμό των παραπάνω, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις  του εκάστοτε οργανισμού. Έχοντας δεχτεί μια εικονική επίθεση σήμερα, είναι δυνατόν αύριο να προστατεύσετε την επιχείρηση, τα δεδομένα, τα προϊόντα και τους πελάτες σας.

 

 Αξιολόγηση Ασφάλειας Ασύρματου Δικτύου

Αυτή την στιγμή τα ασύρματα δίκτυα WiFi (IEEE 802.11) δεν αποτελούν απλώς έναν εύκολο τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά αξιοποιούνται από ένα μεγάλο εύρος συσκευών, από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης μέχρι θερμοστάτες, λόγω της ευκολίας που προσφέρουν. Ωστόσο η ελλιπής πολιτική ασφάλειας που συνοδεύει το πρωτόκολλο του WiFi, καθιστά τα ασύρματα δίκτυα έναν από τους πιο εύκολους στόχους για κάποιον επιτιθέμενο.
Η Project Zero μπορεί να εκτιμήσει την ασφάλεια του ασύρματου δικτύου σας αναλύοντας τις ρυθμίσεις του, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές επίθεσης και ανιχνεύοντας τυχόν επιτιθέμενους και να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε ένα πραγματικά αξιόπιστο και ασφαλές ασύρματο δίκτυο.