Κοινωνική Μηχανική

Ακόμη και όταν η επιχείρησή σας είναι προστατευμένη από “τεχνικές” επιθέσεις, ο πιο αδύναμος κρίκος στην ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος παραμένει ο άνθρωπος. H αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων είναι πιο πολύπλοκη από άλλες εφόσον εξαρτάται από την ανθρώπινη συμπεριφορά και το επίπεδο επίγνωσης των εργαζομένων.

H Project Zero έχοντας γνώση των σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων μπορεί να δημιουργήσει προφίλ χρηστών και να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές επιθέσεις. Ως μέσα προσέγγισης και άντλησης πληροφοριών χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά δίκτυα, οι μηχανές αναζήτησης και ιστότοποι εταιριών, οργανισμών και κοινωνικών ομάδων.

Οι τεχνικές κοινωνικής  μηχανικής μπορούν να προστεθούν σε οποιοδήποτε μορφή ελέγχου παρείσδυσης  ή μπορούν να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό και πλήρως προσαρμοζόμενο  σενάριο επίθεσης. Με την ολοκλήρωση κάθε έλεγχου σχεδιάζεται σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του οργανισμού σας, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού εστιάζοντας στις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν.